FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN
Het doel van Utrecht Time Machine is het zichtbaar en ervaarbaar maken van de geschiedenis die de stad kent.  Dit willen we samen met burgers, amateur historici, leerlingen, docenten,  studenten en wetenschappers voor elkaar krijgen.

Samen ontsluiten we data, genereren we data, koppelen we data, vertalen we data en visualiseren we data.  

Utrecht Time Machine wordt in stappen ontwikkeld. De eerste demo is een app en betreft het Domplein en de oude Kapittelzaal oftewel de aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht waar in 1579 de Unie van Utrecht werd getekend. Voor meer informatie over dit project gaat u naar de website.


VERS onthult verscholen gedichten op locatie. Ga op zoek naar de woorden die dichters door de jaren heen over markante plekken hebben geschreven en vind ze waar ze zijn achtergelaten. VERS kan je gratis downloaden in de Apple App Store en Google Play Store. 


Veel dichters hebben poëzie geschreven over specifieke plekken in Nederland. VERS plaatst deze gedichten op de juiste plaats, en maakt ze vindbaar met GPS-technologie. Reis de plekken af, lees en luister de gedichten op de plekken waarover ze gaan, en voeg ze toe aan je constant uitbreidende bundel.

 Schrijvers als Ronald Giphart, Ida Gerhardt, Karel Eykman, Ingmar Heytze en Arthur Japin dragen in de app zowel hun eigen werk voor als dat van Hendrik Marsman, CCS Crone, JC Bloem en Nico Weber, en nog vele anderen. Ook wordt elk gedicht van context en uitleg voorzien.

Met VERS worden locatiegedichten vindbaar, en bekijkt men al doende de wereld door de ogen van de dichter. Deze app blijft groeien. Met suggesties, vragen, typefouten of een goed idee om de app verder uit te breiden kunt u terecht op interactive-culture.nl


 

 

 

 Colofon

idee - Louk Röell

ontwikkeling - Stichting Interactive Culture

productie - Hammersmith Hardmen Media: Ramon Verberne, Ernst-Jan van Melle, Justin Zijlstra

programmeur - V++, Vincent Booman

opname en mixage - Claynote, Rik Nieuwdorp

tekstcontrole en QA - Storm Verberne

met dank aan - alle dichters, schrijvers en insprekers, Literatuurhuis Utrecht,  Het Utrechts Stadsdichtersgilde, Muziekhuis Utrecht, 20 jaar Leidsche Rijn.

deze app werd mogelijk gemaakt met ondersteuning van de Gemeente Utrecht, het Nederlands letterenfonds, regeling digitale literatuur en Stichting 20 jaar Leidsche Rijn. 


PRIVACY BELEID

Stichting Interactive Culture Stichting Interactive Culture, gevestigd aan Jaarbeursplein 6, DGG office 5.23, 3521AL Utrecht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Interactive Culture

Jaarbeursplein 6

DGG office 5.23

3521AL Utrecht

Ramon Verberne is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Interactive Culture. Hij is te bereiken via stichtinginteractiveculture@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Interactive Culture verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.


 Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Interactive Culture verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting Interactive Culture gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

 Stichting Interactive Culture wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Interactive Culture neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met stichtinginteractiveculture@gmail.com. PRIVACY POLICY

The Interactive Culture Foundation, located at Jaarbeursplein 6, DGG office 5.23, 3521AL Utrecht, the Netherlands, is responsible for the handling of personal data as described in this privacy policy.

Contact:
Interactive Culture Foundation
Jaarbeursplein 6
DGG office 5.23
3521AL Utrecht

Ramon Verberne is in charge of Data Protection fot the Interactive Culture Foundation. He can be reached at stichtinginteractiveculture @gmail.com.

Sharing of personal data with third parties:
The Interactive Culture Foundation does not share personal data with third parties.
Cookies and similar technology:
The Interactive Culture Foundation does not use cookies or comparable technology.

You can submit a request for review, or correction, removal or transference of your personal data.
The Interactive Culture Foundation would also like to point that you are able to file a complaint with the Dutch DPA, via this link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

The Interactive Culture Foundation regards the protection of personal data as a serious matter and takes appropriate steps to prevent abuse, loss, unauthorised access, unwanted publication and unlawful alteration. If you feel your data is not adequately protected, or see signs of abuse, please contact us at stichtinginteractiveculture @gmail.com.
 

 

 

 

 

 

Stichting  Interactive Culture  Foundation
play, learn & connect